Adjö King of Pop

Din storhet var i din skaparglädje och förmåga att finna det förenande i samtiden och ge uttryck för det i din musik. Jag hoppas vi ses i Neverland…